EN  |  TR
Ödemiş Belediyesi Kent Merkezi ve Yakın Çevresi
Ödüller
3. Ödül - Ödemiş Belediyesi Kent Merkezi ve Yakın Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması

ONZ Ödemiş Belediyesi tarafından açılan Kent Merkezi ve Yakın çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Projesi yarışmasında 3. Ödülü kazandı


Ana Konsept

Projenin temel amacı kentsel fonksiyonları bütünleştirerek yeni bir kurgu oluştururken yeşil ve yaya sürekliliğini sağlamaktır. Bu bağlamda tanımlı ve tanımsız fiziksel kent mekanlarının yeniden organize edilerek kentlinin sosyal ve kültürel zenginliğinin artırılması hedeflenmiştir.

Kentin en karakteristik özelliği fiziksel yapısıdır. Kent içindeki yeşil akslar, meydanlar ve boşluklar kentin sosyal, kültürel ve fiziksel anlamda gelişimi için avantaj olarak görülmektedir. Bu nedenle proje kapsamında kentin düşey ve yatay eksendeki açık alan ve mekânsal potansiyeller bir bütün olarak ele alınmıştır.

Genel Kurgu

Projenin ana kurgusu dört farklı işlevsel aks, onları birleştiren iki fiziksel aks ve bu aksların karşılaştığı noktada dönerek yükselen bir imge üzerine kurulmuştur. Bu iki aks düşeyde bir imge ile birbirine bağlanırken yatayda yeşil bir aks ile bağlanmaktadır. Böylece kuzey güney aksı boyunca yeşilin sürekliliği sağlanmaktadır. Bu izler kent makroformunun ana omurgasını oluşturmaktadır.

Kent içinde oluşturulan izlerden birincisi rekreasyon aksı ile kültür aksının birleşimidir. Kentin güneyindeki yeşil alan batıdaki yeni kültür merkeziyle sonlanacaktır. İkinci iz ise batıdaki Tayyare parkı ve Tören Meydanı ile sonlanan etkinlik aksı ile kuzeyde Saraçoğlu Stadyumu ile biten stadyum aksıdır.

Proje: Ödemiş Belediyesi Kent Merkezi ve Yakın Çevresi |  Müşteri: Ödemiş Belediyesi  |  Yer: Ödemiş / TÜRKİYE  |  Proje Alanı: 1.039.000 m2 |  Yıl: 2012 |  Durum: 3. Ödül  |  Proje Ekibi: Onat Öktem - Okan Can - Zeynep Öktem |  Yardımcılar: Esat Can Meker - Besmir Kamberi | 
ONZ Architects 2024 © | info@onzmimarlik.com